Mehmet AYHAN

Mehmet AYHAN

Yazılım Geliştirici

Elasticsearch index oluşturma, index listeleme, index silme

Elasticsearch index oluşturma, index listeleme, index silme

Yayın Tarihi   | 8679 Görüntülenme

Bu dersimizde postman ve komut isteminden elasticsearch index oluşturma, indexleri listeleme, index silme konularından bahsedeceğim.

İlk olarak elasticsearch’ü başlatalım. Eğer kurulu değilse önceki yazımda bahsettiğim yazıya buradan göz atabilirsiniz. Yapacağım işlemleri postman ve komut isteminden  yapacağım. Postman uygulamasını veya komut istemini çalıştıralım.

Elasticsearch Index Ekleme


Index oluşturma işlemi PUT methodu ile göndermek gerekir. Index adını ise link üzerinden göndereceğiz. Örnek olarak http://localhost:9200/article url parametresi ile article adından yeni bir index oluşturacağız.
Komut isteminde,

curl -XPUT localhost:9200/

Postman,

Acknowledged: true değeri ile işlemin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini anlayabiliriz.

Elasticsearch Indexleri Listeleme

Elasticsearch’de oluşturulmuş olan indexleri ise,  GET methoduyla  http://localhost:9200/_cat/indices  url parametresi ile görüntüleyebiliriz.

Komut isteminde,

 curl -XGET localhost:9200/_cat/indices?pretty=true

?pretty=true gelen çıktının JSON yanıtı (eğer varsa) okunabilir bir şekilde basmak ekliyoruz.

Postman,


Article isminde indexi görebiliyoruz.

Elasticsearch Index Silme

DELETE methoduyla http://localhost:9200/article url parametresi ile silebiliriz.
Komut isteminde,

curl -XDELETE localhost:9200/article

Postman,


Acknowledged: true değeri ile işlemin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini anlayabiliriz.

Indexleri tekrar listeliyelim.


Article index’in silindiğini görebiliriz.
Bir sonraki dersimizde elasticsearch type işlemlerini göstereceğim.